tabs  Eliberări înscrisuri
 
 
 Procedura eliberării înscrisurilor
 
Care sunt documentele care se eliberează?
Încheieri de carte funciară
Extrase de carte funciară pentru informare
Documentații cadastrale
Documentații tehnice (ridicări topografice)
Copii după cărțile funciare, înscrisuri din mapa de acte, planuri
   
Unde se eliberează înscrisurile ?

La sediul instituției sau prin poștă*

*prin poștă se comunică încheierile și extrasele de carte funciară pentru care s-a optat acest mod de comunicare la momentul depunerii cererii

   
Ce documente sunt necesare la eliberarea înscrisurilor?

Eliberarea înscrisurilor se face în baza prezentării:

  • actului de identitate
  • chitanței de plată a tarifului în original sau a notei de înregistrare în cazul în care plata tarifului s-a făcut prin ordin de plată
  • împuternicirii în cazul în care se prezintă o altă persoană și nu deponentul
   
Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top