Preambul
 
Întocmirea documentațiilor cadastrale sau tehnice este făcută de topografi autorizati de ANCPI,  fie ca persoane fizice, fie ca persoane juridice. Persoanele fizice autorizate sa desfășoare activitati de cadastru, geodezie, cartografie nu sunt angajati ai ANCPI / OCPI. Răspunderea pentru lucrările realizate revine acestora, putand fi o raspundere disciplinara, contraventionala, civilă sau penală, după caz.

OCPI Brasov  autorizează, coordonează și verifică activitatea persoanelor fizice sau juridice cu sediul în judetul Brasov, în limitele de competență stabilite de legislația aplicabilă. [ Legea nr.7/1996 republicata, Ordinul nr.107/2010, Ordinul nr.700/2014 ....]

Persoanele fizice si/sau juridice autorizate să execute lucrari de specialitate în domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei, cartografiei au competență națională, putand realiza aceste lucrari oriunde pe teritoriul Romaniei, cu respectarea limitelor de competență profesională conform categoriei de autorizare.


AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE DE CĂTRE OCPI BRAȘOV

- să execute lucrări în domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei și cartografiei


Lista persoanelor juridice din județul Brasov - autorizate în vederea realizării  lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României

Lista persoanelor fizice din județul Brasov - autorizate în vederea realizării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României


In atenția persoanelor fizice si juridice autorizate

Suspendarea certificatelor de autorizare (adresa ANCPI nr.433963/2010)

Schimbarea sediului unei PJA (adresa ANCPI 6833/2015).

Mandatarea de către PFA a unor persoane neautorizate în vederea prezentării la convocarea oficiului teritorial


  Aplicatii

Eterra 3 pentru autorizati 

Prezentare eTerra 3

Manual de utilizare

Filme de prezentare


Utile

Compatibilitati coduri de tarifare

Codurile siruta pentru localitatiile din judetul Brasov


Agentia Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrametrie si Teledetectie

ANCPI - Infrastructura de date spatiale (GEOPORTAL INSPIRE)

Sistemul Romanesc de Determinare a Pozitiei - ROMPOS

Go to top